Chế tạo, lắp dựng nhà xưởng, cửa đi, cửa sổ vách kính