thong-bao-vv-phat-dong-cuoc-thi-sang-tao-viet-bao-cao-du-an-tien-kha-thi-toa-nha-cdfbuilding-7

           
                 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 C. TY CP.ĐT XD SỐ 5  HP                            Độc lập – Tự do -  Hạnh phúc
                   Số:52/ 2019/TB- TC                   Hải phòng, ngày  18  tháng 7  năm 2019
THÔNG BÁO
“V/v phát động cuộc thi sáng tạo viết báo cáo
dự án tiền khả thi tòa nhà CDF Building”
---------------
 
-    Căn cứ quy chế SXKD năm 2019 của Công ty.
-    Căn cứ quyền hạn của Tổng giám đốc.
-    Căn cứ nhu cầu thị trường và quy hoạch chi tiết của dự án khu đô thị Nam Sông Lạch Tray.
-    Căn cứ nghị quyết cuộc họp của ban lãnh đạo Công ty về tham vấn viết báo cáo dự án tiền khả thi tòa nhà CDFBuilding.
 
TỔNG GIÁM ĐỐC THÔNG BÁO
1.                             Phát động mở cuộc thi sáng tạo viết báo cáo dự án tiền khả thi tòa nhà CDF Building tại dự án Khu đô thị Nam sông Lạch Tray – Phường Anh Dũng – Quận Dương Kinh – Hải Phòng:
-    Đối tượng dự thi: Người lao động trong và ngoài Doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước
-    Thời gian dự thi: Từ ngày 20/7/2019 đến 30/9/2019
-    Cơ cấu giải thưởng: + Giải nhất              : 15.000.000, VNĐ
+ Giải nhì                : 10.000.000, VNĐ
+ Giải khuyến khích:  5.000.000, VNĐ
2.                             Nội dung dự thi:
-    Khái quát dự án: Tòa nhà CDF Building được xây dựng trên diện tích 2.457 m2 với diện tích xây dựng là 1.700 m2.
-    Diện tích cây xanh và không gian mở là 4.000 m2
-    Tòa nhà được xây dựng dự kiến là 11 tầng với chiều cao là 33 m.
-    Mục đích xây dựng tòa nhà:  Kinh doanh dịch vụ – Thương mại ( Cho thuê văn phòng, nhà ở, vui chơi giải trí…vv)
3.                            Yêu cầu dự thi: Người tham gia dự thi viết báo cáo dự án của tòa nhà nêu trong báo cáo càng nhiều ý tưởng sáng tạo càng tốt bao gồm ( đặt tên tòa nhà, diện tích xây dựng nhà, chiều cao tòa nhà, thiết kế tòa nhà, suất đầu tư /1 m2 xây dựng…vv)
-    Báo cáo dự án tiền khả thi được gửi qua file cứng hoặc file mềm theo địa chỉ: Mail: Nguyenanhduccdf@gmail.com hoặc phòng kế hoạch kỹ thuật tổng hợp số 1190 đường Trần Nhân Tông – Kiến An – Hải Phòng.
-    Các nội dung trong báo cáo dự án được Công ty cam kết bảo mật bản quyền của người viết.
-    Hội đồng thẩm định Công ty sẽ tổ chức chấm thi và công bố kết quả trên trang Website của Công ty vào trung tuần tháng 10 năm 2019.
-    Để có thông tin chi tiết xin tham khảo qua trang Website của Công ty: cdfhaiphong.com hoặc liên hệ: Mr Long – ĐT: 0906045558 - Mr Đức - ĐT: 0989195856.
 
 
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
* Nơi nhận:
- Như kg
- Lưu TC  
 
 
 
 
       Lê Văn Bảo