Các công trình nhà ở, khách sạn, trụ sở làm việc

Các công trình nhà ở, khách sạn, trụ sở làm việc tiêu biểu đã thi công trong 10 năm gần đây.
Đơn vị tính : 1.000.000 đ
TT TÍNH CHẤT CÔNG TRÌNH TỔNG
GIÁ TRỊ
KHỞI
CÔNG
HOÀN
THÀNH
CƠ QUAN
KÝ HỢP ĐỒNG
1 Nhà làm việc Toà giám mục Hải Phòng 12.314 Tháng 4/2005 Tháng 12/2005 Toà giám mục Hải Phòng
2 Trụ sở Toà án Bạch Long Vĩ 3.000 Tháng 11/2004 Tháng 6/2005 Toà án Bạch Long Vĩ
3 Khách sạn ATLANTIC 9 tầng 91.890 Tháng 4/2005 Tháng 6/2006 Cty TNHH H&H
4 Khách sạn Sao Biển 14 tầng 75.430 Tháng 12/2005 Tháng 12/2007 Công ty CP ĐT Phát triển du lịch-Thưong mại Tân Hoàng Gia
5 Xây dựng trụ sở BCHQS quận Hải an - BCHQS   Hải Phòng 5.604 Tháng 5/2006 Tháng 11/2006 BCHQS  thành phố Hải Phòng
6  Khách sạn 7 tầng 18.000 Tháng 6/2006 Tháng 6/2007 C.ty CP thương mại Duy Mai
7 Trung tâm thương mại - văn phòng Hồ Sen 8.542 Tháng 1/2007 Tháng 12/2007 Công ty cổ phần Điện tử  H.P
8 Gói thầu số 3: Xây lắp công trình nhà điều hành sản xuất và khu phù trợ - Điện lực Tây Nam 15.688 Tháng 7/2009 Tháng 5/2010 Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Phòng
9 Xây dựng khu nhà ở của CBCNV,  nhà hành chính, nhà để xe, đường bãi, cây xanh khu văn phòng - Nhà máy Xi măng Cam Ranh 6.778 Tháng 11/2007 Tháng 3/2008 Công ty Ximăng VLXD - XL Đà Nẵng
10 Gói thầu 3.16.1: Xây dựng  nhà chung cư 5 tầng trên lô CH2, sân vườn lô CH2 và điện nước ngoài nhà. 55.245 Tháng 8/2010 Tháng 1/2012 Ban quản lý Dự án Nâng cấp đô thị Hải Phòng
11 Gói thầu số 3.16.2: Xây dựng 01 lô nhà chung cư mẫu 1A trên lô CH3 (kết hợp xây dựng trường mầm non tại tầng 1); Xây dựng nhà điều hành quản lý chung cư; xây dựng sân vườn, cây xanh 63.456 Tháng 4/2013 Tháng 11/2015 Ban quản lý Dự án Nâng cấp đô thị Hải Phòng
12 Gói thầu xây lắp số 01 (thi công các hạng mục: Nhà làm việc + điện nhẹ, PCCC, chống mối nhà làm việc + phá dỡ và thiết bị PCCC) - Dự án: Trung tâm chỉ huy Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hải Phòng 116.519,38 Tháng 6/2015 Tháng 2/2018 Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng
13 Gói thầu xây lắp số 02 (thi công các hạng mục: Nhà làm việc + điện nhẹ, PCCC, chống mối nhà làm việc + phá dỡ và thiết bị PCCC) - Dự án: Trung tâm chỉ huy Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hải Phòng 27.651. Tháng 7/2015 Tháng 2/2017 Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng